Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Ako porozumieť deťom a adolescentom

Francis X. Walton

Táto príručka vychádza z učenia Alfreda Adlera a Rudolfa Driekursa. Je určená na pomoc učiteľom, poradcom a rodičom v ich snahe vychádzať s deťmi. V publikácii nájdete praktické rady, ako porozumieť deťom a adolescentom a ako si ich získať, aké sú naše chybné prístupy vo výchove a čím ich môžeme nahradiť, ako máme rozvíjať v mladých ľuďoch zodpovednosť a spoluprácu i ako žiakom dodávať odvahu.

5,00
Vypredané

O knihe

V publikácii nájdete účinné a praktické rady rodičom, učiteľom, vychovávateľom, školským a poradenským psychológom, ktoré sú založené na princípoch adlerovskej psychológie. Knižka vám ponúka poznatky o tom:

  • Ako porozumieť deťom a získať si ich
  • Ako porozumieť adolescentom
  • Chybné prístupy vo výchove a čím ich môžeme nahradiť
  • Ako rozvíjať v mladých ľuďoch zodpovednosť a spoluprácu
  • Ako žiakom dodávať odvahu
  • Pomoc deťom s diagnózou ADHD
  • Prehľad adlerovského rodinného poradenstva
  • Prevencia samovrážd dospievajúcich
  • Porozumenie rodičovskému štýlu technikou Nezabudnuteľné pozorovanie

Úryvok z knihy

Teória, z ktorej vychádza táto príručka, predpokladá, že prílišné povoľovanie a trest sú podobné. Môžeme ich prirovnať k privilégiám kráľov a tyranov, ktorí „povoľujú“ svojim poddaným užívať si isté slobody za určitých konkrétnych podmienok a ktorí ich „trestajú“, ak sa domnievajú, že spôsob, akým túto slobodu užívajú, môže ohroziť ich nadradené postavenie.

Ani trest, ani povoľovanie nemajú zmysel v demokracii, kde každý člen spoločnosti má svoju dôstojnosť a je oprávnený rešpektovať sám seba ako rovnocenného partnera s ostatnými. Trest vyvoláva vzdor, opozíciu, túžbu odplatiť sa a povoľovanie je vnímané ako prejav ponižovania a urážania. Kľúčovým slovom v demokracii je spoluúčasť. Základom spoločenského života a charakteristikou zdravých a šťastných ľudí je schopnosť podieľať sa na spoločnom úsilí a spolupracovať pri riešení problémov. Pre ľudské prežitie a ďalší vývin je to nevyhnutná schopnosť.

Podrobnosti

Väzba: brožovaná
Počet strán: 64
Rozmer: 145 x 210 mm
Hmotnosť: 85 g
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-970089-0-1
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Slovenská adlerovská spoločnosť