Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
KnihyO nás

Spoločnosť EDUAL s.r.o. vznikla s cieľom pomôcť a podporiť rodičov, ktorí chcú žiť spokojnejší život, využívať efektívne spôsoby výchovy a nadviazať na účinné metódy vzdelávania, ktoré fungujú.

Predstava šťastného a pokojného rodinného života je lákavá. A je aj reálna. Ak chceme zmeniť správanie našich detí, musíme zmeniť naše vlastné správanie. Pretože schopnosť pokarhať dieťa je silný rodičovský nástroj, len schopnosť dieťa pokarhať a zároveň inšpirovať, povzbudiť a postupne budovať jeho sebavedomie je iste hodnotnejší a prínosnejší rodičovský nástroj.

Výchova je jednoduchá, len v nej niekedy hľadáme zložitosti. V tomto ponímaní je dôležitý čas, naša najvzácnejšia komodita, ktorá sa nikdy nevracia. Ako povedal sir Isaac Pitman "dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším znakom dobre usporiadanej mysle."

Spôsob, ako čas využívame nás odlišuje od priemerných ľudí. Čas strávený s deťmi v radostnej hre, šťastnej chvíli pri rozhovore, či pomalom čítaní rozprávky na dobrú noc si vyžaduje zvládnuť proces výchovy detí. Ovládnuť svoj čas nám umožní robiť to, čo máme radi, to, čo je pre nás naozaj zmysluplné. Pre svoje deti, pre seba samých!

Stránky edual.sk sú venované všetkým tým, ktorí chcú svoj štýl výchovy zlepšiť, zefektívniť či úplne zmeniť. S jediným cieľom: Byť šťastný a spokojný rodič, učiteľ, starý rodič či vychovávateľ :)