Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Paul Tough

Prečo niektoré deti uspejú kým ostatné zlyhajú? Historku, ktorú zvyčajne o detstve a úspechu hovoríme je tá o inteligencii: úspech dosiahnu tí, ktorí majú najviac bodov v testoch, od prijatia do predškolského zariadenia až po prijímacie skúšky na strednú školu. 

Ale v knižke "Ako mať úspešné dieťa", Paul Tough dokazuje, že kvality, na ktorých najviac záleží, súvisia viac s osobnostnými črtami, akými sú húževnatosť, zvedavosť, optimizmus a sebaovládanie.