Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Petra Arslan Šinková

Petra Arslan Šinková je detská psychologička s dlhoročnou praxou. Od roku 2008 vedie v Bratislave dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 až 7 rokov – Fantastické detské centrum. Začiatkom roka 2016 otvorila predškolskú prípravku s názvom Fantastická predŠKOLA. Je zakladateľka a riaditeľka poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. Ťažiskom jej práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí. Po celom Slovensku vzdeláva odborníkov z pomáhajúcich profesií. Je šťastnou mamou dvoch detí.