Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Po Bronson, Ashley Merryman

Za články o vedeckom skúmaní detí, ktoré vyšli v časopise New York, získali Po Bronson a Ashley Merrymanová od Združenia pre ženy v komunikačných prostriedkoch cenu Clarion Aword a od Amerického združenia pre vedecký pokrok cenu za časopiseckú žurnalistiku. Článkami publikovanými v časopise Time si vyslúžili od Rady pre súčasné rodiny cenu za obzvlášť významný žurnalisticky počin.