Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Robert Krause

PhDr. Robert Krause, PhD., MBA je neuropsychológ a dvojnásobný otec, ktorý obdobne a zároveň laicky zrozumiteľne vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje detský mozog. Vedeckým spôsobom vyvracia zaužívané myšlienkové stereotypy a mýty, pričom čitateľa oboznamuje s množstvom zaujímavých informácií a najnovších poznatkov z oblasti kognitívnej neuropsychológie.