Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Minútové karhanie

Gerald E. Nelson

Na sklade > 5 kusov

Nie náhodou sa autori najpredávanejšej knihy všetkých čias Minútový manažér inšpirovali tvorcom metódy Minútové karhanie, Geraldom Nelsonom. Minútové karhanie je účinná metóda výchovy detí, resp. forma zdravej a prínosnej komunikácie medzi rodičom a dieťaťom, kde je prirodzené vyjadriť svoje vlastné pocity – lásku, hnev, sklamanie...  

Ak očakávame od detí, že sa budú vhodne správať, musíme ich to najskôr naučiť. Je dôležité, aby poznali pravidlá vopred a, samozrejme, aby sme im išli príkladom.

Ak dôjde k nevhodnému správaniu, je dôležité, aby dieťa dostalo okamžitú spätnú väzbu o tom, čo nebolo v poriadku. Krátku a výstižnú. Rodič alebo vychovávateľ mu presne a zrozumiteľne povie, čo urobilo zle i to, aký má z toho pocit. Dospelý je často rozčúlený, cíti zlosť, a preto je potrebné, aby karhanie zakončil pozitívne tým, že sa zameria na to dobré, čo dieťa vie, robí, dokáže. Sústredí jeho pozornosť na niečo, v čom sa mu už predtým darilo a povzbudí ho, aby sa tak správalo vždy.

Naučíte tak deti, že ich správanie má svoje dôsledky, že problém sa dá riešiť komunikáciou a posilníte tým váš vzťah i dôveru medzi vami. To je základ pre akékoľvek konfliktné situácie v budúcnosti.

Zľava 3015,0010,50
Kúpiť

O knihe

Dr. Nelsonovi sa podarilo popísať užitočnú a praktickú metódu, ktorá môže slúžiť rodičom ako návod a pomôcť im úspešne vychovávať deti. Ním vyvinutá metóda „karhania“ vychádza z verbálnej komunikácie a prístupu k dieťaťu a kniha ju popisuje zrozumiteľným a ľahko pochopiteľným spôsobom. V knihe tiež poukazuje na hlavné piliere dobrej výchovy. Vysvetľuje, ako sa cíti potrestané dieťa a aký účinok dosiahne rodič, ktorý sa často uchyľuje k tomuto spôsobu výchovy. Ponúkne vám alternatívy výchovy, ktoré sú efektívne a ktoré posilňujú vzájomnú dôveru medzi deťmi a tými, ktorí ich vychovávajú. Rodičia, ktorí majú ťažkosti pri výchove detí, čoskoro zistia, že ide o užitočnú pomôcku, ktorá ich privedie k tomu, ako svoje deti vychovávať prísne a čo je dôležitejšie – s láskou. 

Úryvok z knihy

Tresty nie sú účinným spôsobom výchovy. Navyše narúšajú dôverný vzťah, ktorý si rodič a dieťa musia vytvoriť. Trest a výchova neznamená to isté. Niekoho vychovávať znamená učiť ho. Ale trest, ako hovorí slovník, „vystaví človeka bolesti, strate, obmedzeniu slobody, smrti atď. za priestupok, porušenie zákona alebo vinu.“

Deti robia mnoho chýb a často sa správajú nevhodne, a preto potrebujú radu a pomoc. Musia sa vhodnému správaniu ešte len naučiť. Potrebujú byť vychovávané. Nepotrebujú tresty, pretože tresty zvyčajne viac ublížia, ako pomôžu.

Skoro každý trest dokáže zastaviť nevhodné správanie, ak ním dieťa dostatočne vystrašíte, niečím mu ublížite alebo použijete fyzickú silu. Výsledok je rýchly, ale krátkodobý. Do osobnosti dieťaťa sa vryjú len nežiaduce účinky trestu.

Tresty vo svojich mnohých podobách nie sú nikomu z nás cudzie. Poznáme ich zo svojho detstva aj z histórie. Tresty sú jednou z najstarších foriem riadenia spoločnosti, ktoré ľudstvo pozná. Prvé výchovné príručky odporúčali hojné používanie výprasku ako trest. Učiteľ používal somársku čiapku a prútik, aby mohol deti „učiť“. „Nechajte zaháľať prútik a rozmaznáte dieťa.“ – prikázanie z Biblie, ktoré je často jedinou vetou, ktorú si niektorí rodičia z „božieho slova“ zapamätajú.

Ani samotní dospelí nie sú ušetrení trestov. Sme napomínaní za nevhodné činy a chyby alebo trestaní za porušenie zákona. Za priestupky platíme cestné pokuty, môžeme prísť o vodičský preukaz alebo sa dostať do väzenia. Mnoho rokov skúmali psychiatri, psychológovia, pedagógovia a ďalší odborníci na vývoj dieťaťa a správanie človeka účinky trestov na jedinca. Tí, ktorí sa odvážili spochybniť dlhodobú účinnosť trestu, zostali často nepochopení. Dokázali však, že hneď ako strach a vynútená disciplína poľaví alebo skončí a previnilec sa má začať dobre správať aj bez dozoru, je úplne zmätený a spôsobí si nové problémy. To preto, že nepochopil význam správneho správania a neprijal ho za vlastné. Niet divu, že sa mnohí v panike radšej znovu uchýlia k nežiaducemu správaniu, aby im nový trest pomohol obnoviť „bezpečný“ systém. Odborníci na ľudské správanie ďalej skúmali vplyv trestov na jedinca a hoci postupovali rôznymi cestami, došli k veľmi podobným záverom, ktoré sú dnes všeobecne prijímané ako fakt.

Tresty môžu ovplyvniť správanie, ale zmena, ktorá je okamžitá, býva zvyčajne tiež krátkodobá a dočasná. Keď Pavol uštipne svojho malého brata, ktorý ho provokuje, jeho matka mu za to naloží na zadok a potom ho zamkne do jeho izby, už svojho brata znova neštipne, aspoň pokiaľ bude zavretý vo svojej izbe. Pravdepodobne ale brata uštipne inokedy, keď ho bude zase provokovať. Alebo svoj útok zmení a udrie ho, pretože potrestaný bol predsa za štípanie a nakoniec, mama ho aj tak zbila. Pavol sa naučí byť zákerný a prešibaný, nie dobrý.

Vodič, ktorý zaplatí pokutu za neprimeranú rýchlosť, začne zvyčajne o niekoľko dní povolenú rýchlosť opäť prekračovať, ale bude si dávať väčší pozor na ukryté radary. Nenaučil sa bezpečne šoférovať, ale byť prefíkaný. Tieto zmeny správania bývajú dočasné práve preto, že človek nepochopil a neprijal za vlastný daný problém, ale iba reaguje na prinútenie alebo nátlak okolia.

Len čo hrozba trestu skončí, „zlé“ správanie sa často vracia s plnou silou. Človek sa jednoducho naučil vyhýbať trestu tým, že sa správa nedovoleným spôsobom iba vtedy, keď nie je nablízku nikto, kto by ho potrestal. To ukazuje, že strach a donútenie nevedú jedinca k tomu, aby si osvojil význam rozumnejšieho, bezpečnejšieho a vhodnejšieho správania. Jedinec nepochopil význam lekcie, ktorá mu bola udelená – nenaučil sa lepšiemu správaniu.

Mnohí z nás si pamätajú okamihy, kedy sme dieťa potrestali alebo sme boli v pokušení trest použiť. Chceli sme použiť hrubé alebo násilné riešenie a „zastaviť akciu hneď v zárodku“ – „aby sa to už nikdy neopakovalo.“ Použili sme trest, pretože sme sa nechali uniesť vlastným pocitom strachu a netrpezlivosťou. Ak sa však takéto unáhlené konanie stalo naším zvykom a teraz by sme chceli urobiť zásadnú zmenu a zlepšiť náš vzťah s vlastnými deťmi, musíme sa naučiť, ako prejsť od trestov k výchove a uvedomiť si dlhodobé nežiaduce účinky bežných trestov.

Trest môže nevhodné správanie zaraziť veľmi rýchlo (možno aj navždy), ale jeho dôsledky môžu byť nepriaznivé a ničivé. Môžu vyvolať úplne nový druh zlého správania – ako je klamanie, kradnutie a podvádzanie. Inokedy môže krutý a neopodstatnený trest spôsobiť „jazvy na duši“, ktoré narušujú šťastné a zdravé fungovanie jedinca. Patria sem zábrany, silná úzkosť, fóbie, nočné mory, nočné pomočovanie, nízke sebavedomie, neurotický pocit viny, strach riskovať, zlosť na seba alebo zlosť a agresivita voči všetkým ostatným. Tresty ničia vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Zraňujú dušu, vychovávajú podvodníkov a surovcov.

Podrobnosti

Väzba: brožovaná
Počet strán: 146
Rozmer: 149 x 229 mm
Hmotnosť: 232 g
Jazyk: slovenský 
ISBN: 978-80-970884-1-5
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: D.T. Studio

O autorovi

Dr. Gerald E. Nelson je detský psychiater, teraz už na dôchodku, ktorý vyvinul metódu "minútového karhania", aby pomohol rodinám, ktoré majú problémy s výchovou detí. Za tridsať rokov naučil minútové karhanie tisícky rodičov, starých rodičov, učiteľov a ďalších... viac o autorovi

Recenzia

V dnešnom uponáhľanom svete, kde neplatia pravidlá, strácajú sa normy, hodnoty, kde si celá spoločnosť nevie poradiť s ľuďmi, ktorí sa nenaučili, alebo ich nevedeli naučiť správať sa podľa pravidiel, narastá kriminalita mladistvých. Spoločnosť poukazuje na rodinu, ktorá neodovzdáva hodnoty a s výchovou svojich detí má problémy.   

Minútové karhanie je kniha o výchove – o výchove,  v ktorej sa obaja rodičia vedia dohodnúť a poznajú  potreby svojho  dieťaťa.  Kniha dáva rady aj rodičom, ktorí sa nevedia dohodnúť na výchove svojich detí, je nápomocná pre náhradných rodičov ako sú pestúni, profesionálni rodičia, vychovávatelia, učitelia v detských domovoch. Autor v knihe pekne popisuje vzťahovú väzbu dieťaťa k rodičom, jeho ukotvenie v rodine, ale aj jednotlivé straty v živote dieťaťa a dáva rady rodičom, ako správne pomôcť  dieťaťu sa s nimi vyrovnať.

Metóda výchovy – „Minútové karhanie“ je prirodzená, láskavá.  Autor nás sprevádza celou knihou, dáva nám návod a usmerňuje nás, ako správne komunikovať s dieťaťom, ako dieťa pokarhať a ako ho pochváliť. Stotožňujem sa s autorom, že výchova k poslušnosti nie je trest, ale druh výučby. Kniha so zásadami minútového karhania poukazuje, že táto metóda nie je o trestaní, ale o správnej výchove. Pomáha vám kedy a ako správne zvoliť ten správny čas a za akých okolností je vhodné karhanie, ako aj prispôsobiť karhanie veku a povahe dieťaťa.  Autor sa zameral v knihe na autenticitu správania sa rodičov a detí. V niektorých častiach je kniha tak prirodzená, že je zrozumiteľná pre každého člena rodiny „dospeláka“. Eliminuje negatívne správanie nielen detí, ale aj rodičov - o to viac prehlbuje pocit lásky a bezpečia všetkých členov  v rodine.  Táto metóda naučí rodičov, ako viesť deti k dobrému správaniu a odovzdáva dieťaťu overené životné hodnoty. Posilní puto medzi ľahko problémovým dieťaťom a jeho rodičmi. Vytvorí puto medzi deťmi a ich pestúnmi alebo náhradnými rodičmi. 

Táto kniha bola pre mňa obohatením a návratom do detstva. V poradenskom procese využívam často práve túto metódu „Minútové karhanie“  a odporúčam ju aj rodičom, ktorí majú „neposlušné“ deti .

 

PhDr. Mgr. Pavel Bryndzák, PhD.