Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Objevování dítěte

Maria Montessori

Na sklade < 5 kusov

Maria Montessori začala svou pedagogickou dráhu prací s dětmi, které trpěly mentálním postižením. Docílila toho, že tyto děti složily zkoušku ze čtení a psaní určenou pro děti bez postižení. To ji podnítilo k tomu, aby svou metodu uplatnila i ve vzdělávání zdravých dětí. Právě tímto obdobím se zabývá kniha Objevování dítěte, kterou Maria Montessori napsala na samém začátku své pedagogické výzkumné činnosti. Systém montessoriovské pedagogiky je tu představen jako výsledek autorčina hledání a ověřování nejvhodnějšího způsobu vzdělávání malých dětí nejen ve školách a předškolních zařízeních, ale také v rodině. Vychází z poznávání potřeb malého dítěte, učí rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Kniha nejenom, že vysvětluje vědecké základy autorčina přístupu, ale seznamuje i s metodami a nástroji, které rozvoj jednotlivých vloh (jež souvisejí např. s pohybem, vnímáním, psaním, čtením, řečí, počítáním, kreslením, hudbou či náboženstvím) podporují a usměrňují. Vzdělávání v tomto systému není chápáno pouze jako příprava na školu, ale příprava pro život. 

Zľava 620,1618,95
Kúpiť

O knihe

Pozorný a pečlivý čtenář ocení postupnou výstavbu této knihy a pochopí, že když ji Dr. Montessori psala poprvé, měla nutkavou potřebu zveřejnit své objevy o vývoji dítěte a nastínit neustálý proces vědecké práce s dětmi, jejímiž hlavními principy jsou pozorování, pokusy a omyly vedoucí až k úspěchu, který spočívá v citlivosti na způsoby, jimiž se děti projevují. Tohle zůstalo ústředním motivem díla Marie Montessori i poté, co rozšířila rozsah svého výzkumu na děti starší i mladší než původní skupina, která žila ve čtvrti San Lorenzo a která byla složena z dětí ve věku 3 až 7 let.

Montessori vzdělávání totiž nebyla vnucená struktura, v dnešní terminologii vzdělávací přístup, odshora dolů, kde učitel diktuje a dítě poslouchá. Namísto toho se Dr. Montessori nechala vést dítětem, aby viděla, co jí ukáže a kam ji zavede. Teprve pak se rozhodovala, jak nejlépe zorganizovat prostředí tak, aby dítě podněcovalo k produktivnímu, internalizovanému a radostnému učení.

Úryvok z knihy

Vnímavý věk

Pro děti předškolního věku jsou pohybové činnosti velice atraktivní. Přímo dychtí naučit se něčemu novému. Z hlediska fyziologie můžeme říci, že jejich svaly a nervy procházejí obdobím vzájemné harmonické spolupráce. Úspěšnost tohoto období je důležitá pro konečnou podobu jedince. Kvalitativně zaměřená výchova v tomto období má nesmírný význam pro jeho budoucnost. V pozdějším věku totiž děti začnou ztrácet zájem o přesné provádění jednotlivých činností. Jejich zájem o rozvoj svalové koordinace postupně slábne a začne se prosazovat rozum. Změní se záliby dítěte a jeho myšlení se ubírá určitým směrem, často nezávislým na jeho vlastní vůli či vůli učitelky. V pozdějším věku ho smysl pro povinnost nutí pokračovat v činnostech, které dříve provádělo s nadšením. Tehdy dochází k vytvoření nového postoje k těmto činnostem.

Dětem předškolního věku je tedy možné hluboce vštípit, proč a za jakým účelem vykonávají tu kterou činnost, a zakódovat tak v jejich myšlení důležitost a nezbytnost přesně prováděných činností.

Podrobnosti

Väzba: brožovaná
Počet strán: 352
Rozmer: 131 x 201 cm
Hmotnosť: 302 g
Jazyk: český
ISBN: 978-80-262-1234-8
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Portál

O autorovi

Maria Montessori (1870–1952) byla všestranná italská pedagožka, filozofka a vědkyně. Je známa především svými novými pedagogickými metodami. Vystudovala medicínu, filozofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala... viac o autorovi