Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Buďte dôslední

4. jún 2019 - Články - Jane Nelsenová

Čo poviete, myslite vážne, a keď to myslíte vážne, buďte dôslední.

1. Deti vedia, kedy niečo myslíte vážne a kedy nie.

2. Ak poviete Keď budeš mať na sebe pyžamu a vyčistené zuby, o ôsmej ti prečítam rozprávku a vaše deti nebudú o ôsmej pripravené, láskavo ich upozornite na čas a uložte do postele bez čítania.

3. Povzbudzujte ich: „Zajtra to môžeš zase skúsiť.“

Julie sa ponosovala, že jej štvorročný syn Chad pohotovo reaguje na svojho otca a spolupracuje s ním, keď je čas ísť spať, ale keď ho ona ukladá do postele a chce odísť, Chad vrieska, aby si ľahla k nemu. Zakaždým keď sa pokúša odísť, kričí na ňu, aby sa vrátila. Julie sa cíti vyčerpaná a roztrpčená, že nemôže mať večer pre seba alebo si vychutnať chvíle s manželom. Je zvedavá, prečo Chad s ňou nespolupracuje tak ako s otcom.

Čím to je, že deti sa pri jednom rodičovi správajú nejako a pri druhom celkom inak? Naučia sa totiž, s ktorým rodičom môžu manipulovať a s ktorým nie. Deti vedia, kedy myslíte vážne, čo poviete a budete dôslední, a kedy nie. Naozaj to je také jednoduché. Ak niečo myslíte vážne, povedzte to; ak to poviete, buďte dôslední. Spôsob, ako budete (alebo nebudete) dôslední, naznačuje váš štýl rodičovskej výchovy.

Otec a syn

Stručná rekapitulácia:

Zhovievaví rodičia nie sú dôslední, lebo sa boja, že ich deti budú do konca života trpieť traumou, keď im nevyhovejú s každým želaním. Tento štýl rodičovskej výchovy zdôrazňuje slobodu bez poriadku. Rodičia nechápu budúci dopad presvedčení, ktoré si ich deti vytvárajú. Deti budú v živote oveľa viac trpieť, ak si vytvoria presvedčenie, že láska znamená, že ostatní by sa mali o ne starať o dať im všetko, čo chcú. Budú trpieť, ak sa nenaučia, že v živote môžu prežiť sklamania. Pritom zistia, aké sú schopné.

Prísni rodičia chcú mať istotu, že z ich detí sa nestanú rozmaznaní, panovační dospelí. Takí rodičia sa sústredia na poriadok bez slobody a nechápu dlhodobé výsledky presvedčení, aké si ich deti vytvárajú.  Deti často idú z jedného extrému do druhého buď tým, že sa búria (Neurobím, čo chceš, dokonca aj keď to je pre mňa dobré. Odmietam nechať sa komandovať.), alebo začnú vždy so všetkým súhlasiť (Urobím čokoľvek, len nech si vyslúžim tvoj súhlas, dokonca aj keď to znamená, že sa vzdám svojho pocitu.)

Autoritatívni rodičia vyžadujú slobodu a poriadok. Toto je spôsob pozitívnej disciplíny. Títo rodičia chápu dlhodobé dôsledky presvedčení, ktoré si ich deti vytvárajú, a riešením problémov chcú poskytnúť skúsenosti, vďaka ktorým sa deti môžu naučiť zodpovednosti. Dôležitým cieľom pozitívnej disciplíny je pomôcť deťom byť pánmi nad sebou samými. Výskum ukázal, že adolescenti, ktorí prijímajú svojich rodičov ako autoritatívnych, sa vyznačujú väčšou vynachádzavosťou, než tí, čo vnímajú svojich rodičov ako autoritárskejších. Štúdie ďalej potvrdzujú, že autoritatívna rodičovská výchova sa dôsledne a významne spája s veľkým akademickým výkonom.

Vieme, že väčšina rodičov si vyberá svoj štýl rodičovskej výchovy na základe toho, čo je podľa ich presvedčenia pre deti najlepšie. Ich voľba sa však príliš často zakladá na nedostatku poznatkov o dlhodobých výsledkoch toho, čo robia. V tejto knihe budeme veľa hovoriť o zručnostiach, ktoré deti potrebujú pri učení, ale záleží na rodičoch, aby ich tie zručnosti šikovne naučili. Je to obojsmerná ulica.

Úryvok z knižky: NÁSTROJE POZITÍVNEJ RODIČOVSKEJ VÝCHOVY

Nástroje pozitívnej rodičovskej výchovy - kniha

https://www.edual.sk/nastroje-pozitivnej-rodicovskej-vychovy-121