Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Obdobie puberty - o čom je a ako ho zvládnuť?

3. júl 2017 - Články - PhDr. Jindra Remiašová

Unavujú vás nekonečné hádky a dohadovanie sa s vašim tínedžerom?

Obdobie dospievania sa totiž neprejavuje len fyzickými zmenami. Pre niekoho to môže byť turbulentné obdobie sprevádzané častými zmenami nálady, výmenami názorov, odvrávaním, opovrhovaním či kritizovaním autorít. Dieťa skúša, mení sa, je citovo nevyrovnané, chce sa odpútať a osamostatniť, a preto niekedy reaguje afektívne (prehnane). Aj napriek tomu je to jedno z vývinových období dieťaťa a je potrebné to rešpektovať. Obdobie puberty je jedinečné. Rozhoduje sa tu o mnohých veciach, akými sú príprava na povolanie, s tým súvisiaci výber školy,  prvé lásky a pod.

Niektorí rodičia môžu mať z obdobia dospievania svojich detí strach, pretože nevedia, ako majú s nimi komunikovať, aký majú zaujať postoj a ako sa zachovať v situáciách, keď sa ich dieťa cíti bezradne. Vyznať sa vo svojom dieťati môže byť zdanlivo ťažké, pri všetkých tých neočakávaných zmenách v správaní, ktoré sú plné protikladov. Z tohto dôvodu je dôležité poznať a pochopiť psychické i fyzické zmeny, ktoré nastanú počas tohto obdobia, aby sme vedeli eventuálne nedorozumenia vyriešiť. To, že vaše dieťa je v puberte zistíte pozorným vnímaním jeho správania. Začne o sebe premýšľať, vníma svoje vnútorné pocity, menia sa jeho pohnútky i názory.

Základným princípom je poznanie, že váš tínedžer prežíva svoje pocity obdobne ako vy, čo znamená, že rovnako ako vy je smutný, šťastný, nahnevaný či veselý, bez ohľadu na to, koľko má rokov a skúseností.

Nástup puberty a jej priebeh je v živote každého dieťaťa individuálny. Informačné zdroje uvádzajú vekové rozmedzie pubertálneho obdobia od 8 do 14 rokov. Otázkou je, ako sa puberta prejavuje a aké signály si máme všímať. 

 Čím si tínedžer v období puberty prechádza? O čom táto životná etapa je?

 • O hľadaní si svojho miesta a svojej hodnoty medzi priateľmi
 • O túžbe po slobode a samostatnosti
 • O porovnávaní sa s inými ľuďmi a hľadaní svojho vzoru
 • O neistote, strachu, bezradnosti, pod rúškom nevhodného, drzého a často opovrhujúceho správania
 • O volaní k ostatným, aby tínedžerovi dôverovali a mali k nemu úctu

 

tínedžer

 

Aké riziká sú spojené s obdobím dospievania?

 • Užívanie návykových látok
 • Fajčenie
 • Začlenenie do extrémistických a zločineckých skupín či náboženských siekt
 • Užívanie anabolických steroidov
 • Bigorexia, anorexia
 • Depresie, sebapoškodzovanie
 • Nástrahy internetu

Ako to všetko zvládnuť bez ujmy? Ako môžeme dieťaťu i sebe pomôcť preplávať medzi úskaliami vonkajších nástrah a našimi vnútornými presvedčeniami, ktoré môžu byť obmedzujúce? Vieme „prežiť“ pubertu svojich detí v pokoji a upevniť si s nimi svoj vzťah? Existujú vôbec nejaké zásady, ktoré toto obdobie dokážu zľahčiť a zmierniť tak dopad, ktorý by mohol vzájomný vzťah narušiť?

Na to, aby sme svoje dieťa v období, kedy je veľmi zraniteľné a ovplyvniteľné dokázali nasmerovať na vhodnú cestu, je dôležité, aby sme boli empatickí. Empatickí v zmysle pochopenia pocitov svojho dieťaťa, toho, čo prežíva a ako vníma situácie okolo seba. Všímajte si zmeny v jeho správaní a rozprávajte sa o nich otvorene. Vysvetľujte mu, čo dané správanie a emócie môžu znamenať a ako to ovplyvňuje celú rodinu i priateľov. Tak, ako je u každého tínedžera prežívanie puberty individuálne, aj zásady sa rôznia v závislosti od situácie a typu správania.

Podstatným atribútom je vaša trpezlivosť. Zvážte spôsob usmernenia dieťaťa s ohľadom na vážnosť situácie. Namiesto karhania, zákazu, príkazu či trestu mu jeho statočnosť oceňte, názor uznajte, koniec koncov môže mať pravdu, ak zmeníme uhoľ pohľadu. Priznať si chybu nie je tragédia, dáte mu tým najavo svoju dôveru a podporíte ho tým v samostatnom rozhodovaní sa.

Ďalšie zásady:

 • Otvorene hovorte o témach, akými sú sex, láska, partnerské vzťahy
 • To, čo žiadate od svojho tínedžera, robte aj vy sami; buďte mu vzorom
 • Ak urobíte chybu vy, ospravedlňte sa
 • Venujte mu svoju pozornosť, akceptujte a oceňte jeho „dospelácke“ správanie či rozhodnutie. Na druhej strane ho nekarhajte za to, že sa správal ako dieťa.
 • Buďte bdelí a prístupní jeho argumentom, rozhovoru s ním i následnej dohode
 • Aj naďalej si stanovujte jasné pravidlá – vaše dieťa je stále súčasťou rodiny; potrebuje niekam patriť a byť súčasťou skupiny, kde sú vhodné pravidlá a dostatok       miesta na presadenie sa a získanie uznania
 • Doprajte mu výstrednosť napr. v elektronike alebo móde (vyššie náklady si sám vyváži v inej oblasti)
 • Nezosmiešňujte a neponižujte adolescenta; obzvlášť pred ostatnými ľuďmi
 • Zdôrazňujte vaše hodnoty; pomôžu mu vytvoriť si morálne postoje ako aj harmonické a stabilné vzťahy v budúcnosti
 • Veďte ho k samostatnosti, zodpovednosti za seba i za svoje správanie

 Zopár zásad na povzbudenie

 • Hovorte so svojím tínedžerom o vlastných skúsenostiach z obdobia puberty. O svojich „trapasoch“, láskach, sklamaniach či očakávaniach.
 • Používajte slovník, ktorý je vášmu dieťaťu blízky. Hovorové slová, slová prebrané z angličtiny a pod.
 • Spomínajte na príjemné chvíle z dôležitej etapy vášho života – komické, humorné situácie – na odľahčenie atmosféry a zároveň na upevnenie vzťahu rodič-           dieťa
 • Aktívne zapojte svojho tínedžera do dôležitých a zodpovedných úloh akými sú obnova domu či výber letnej dovolenky. Práve pocit spolupatričnosti, prijatia, podpory a lásky v rodine je hnacím motorom pre to, aby ho nehľadal v nevhodných partiách a nepodľahol tak nebezpečným nástrahám.

 

Posilňovať svoj vzťah začnite čo najskôr. Ak dieťa vie, že doma má podporu a pochopenie, tak aj v tých zdanlivo najťažších životných etapách sa vráti do svojho „prístavu“ a nebude vyhľadávať skupiny ľudí, ktorí ho môžu dostať do vážnych problémov. Nástrahy číhajú takmer odvšadiaľ, len dôležité je poznanie, prečo im tínedžer podľahne.