Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Rozvod manželstva a výchova detí po rozvode

14. marec 2023 - Články - Alena Vytřísalová

Snáď každá kniha, článok či rozhovor na tému rozvod potvrdzuje tvrdenie, že ide o náročné obdobie pre všetkých členov rodiny. Poradenská prax dokonca potvrdzuje, že rozvod je často náročnejší, ako si rodičia vôbec dokázali predstaviť a adaptácia na nové usporiadanie rodiny trvá v mnohých prípadoch aj roky. Cieľom tohto článku nie je rodičov od rozvodu odhovárať. No ak je neodvrátiteľný, naviesť ich, aby vopred rozmýšľali nad tým, s čím všetkým je spojený. Zotrvanie v manželstve, ktoré má minimálnu šancu na vzkriesenie a vystavovanie detí častým rodičovským hádkam a vzájomnému ponižovaniu, nie je pre nikoho dobré. Naopak, deti sa potrebujú naučiť, že problémy sa majú riešiť, že každý dospelý má právo na život v láske a porozumení, a to aj za cenu rozpadu rodiny.

Pred rozvodom

Je dôležité zdôrazniť, že rozvod je bolestivý pre rodičov aj pre deti, a preto je potrebné vložiť čo najviac energie do toho, aby k nemu nemuselo dôjsť. Mnohé manželstvá si prechádzajú krízami a mnohé z nich tieto krízy ustoja, prekonajú ich a svoj vzájomný vzťah dokonca upevnia. Bolo by preto veľkou chybou vzdať sa príliš skoro, nepokúsiť sa o efektívnu komunikáciu a nevyužiť všetky možnosti na záchranu manželstva, a teda aj rodiny.

Rozvod

Niekedy však ani otvorená komunikácia, pokusy o zmierenie, uzatvorené dohody a nachádzanie kompromisov nedokážu zabrániť tomu, aby sa partneri rozhodli žiť oddelene a pôvodná rodina sa nerozpadla. Žiaľ, často je zotrvanie vo vzťahu želaním iba jedného z nich. Niekedy sa k rozvodu schyľuje roky, inokedy prichádza ako blesk z jasného neba. O to bolestivejší je tento zásah, lebo ho nikto z rodiny nečakal, a teda nemohol pre jeho odvrátenie veľa urobiť. Mnohí dospelí aj deti často označujú rozvod ako najnáročnejšie obdobie v živote. Je preto dobré držať sa niektorých odporúčaní, ktoré vzišli z množstva výskumov a skúseností z psychologickej praxe a ktoré, ako sa opakovane ukazuje, pomáhajú previesť rodinu týmto náročným obdobím.

Ako dieťaťu oznámiť, že sa rodičia budú rozvádzať?

Napriek tomu, že sa rodičia často hádajú, deti si neprajú, aby sa rozviedli. Výnimkou je fyzické násilie v rodine a strach dieťaťa z jedného z rodičov. Predtým, ako rodičia oznámia deťom, že sa budú rozvádzať, mali by sa spolu dohodnúť na detailoch, týkajúcich sa bývania, starostlivosti o dieťa, intenzity návštev či odvozu detí do školy a na krúžky, ako aj starostlivosti počas prázdnin. Žiaľ, je množstvo párov, ktoré nevedeli nájsť spoločnú reč v manželstve, a preto sa ani na tomto nevedia dohodnúť. Je však dôležité, aby vo chvíli, kedy idú deťom oznámiť, že sa budú rozvádzať, im poskytli čo najviac informácií o novom usporiadaní rodiny. Deti potrebujú vedieť, čo sa pre ne zmení a tiež, čo ostane rovnaké. Bude pre ne ľahšie, ak zmien bude na začiatku čo najmenej a ďalšie budú prichádzať pozvoľna.

To, ako dieťa prijme správu o rozvode, do značnej miery závisí od toho, ako mu túto správu rodičia sprostredkujú. Ideálne spoločne, v pokoji a bez vzájomných hádok a útokov. To, čo by však malo za každú cenu zaznieť, je, že láska sa vytratila iba medzi mamou a ockom, a že láska k nemu sa nikdy neskončí. To, čo by mohlo zmierniť žiaľ, smútok či hnev dieťaťa, je rodičovský prísľub, že obaja rodičia budú rešpektovať lásku dieťaťa k druhému rodičovi a potrebu dieťaťa tráviť čas s každým z nich. Je dôležité dieťaťu vysvetliť, že niektorí rodičia si skrátka nerozumejú, nedokážu prekonať rozdielnosť, je pre nich náročné spolu žiť, a preto sa dohodnú, že od sebe odídu, aby sa prestali hádať, aby mohli robiť veci po svojom a mohli byť lepšími rodičmi. Dieťa potrebuje dostať od rodičov jasnú správu, že ono nie je za ich rozvod zodpovedné a s jeho správaním nemá nič spoločné.

Rozvod a deti

Deti reagujú na rozvod rôznym spôsobom. Dôležitú úlohu hrá vek a pohlavie dieťaťa, jeho osobnosť, vzťah s obomi rodičmi, zázemie širšej rodiny, súrodenecké vzťahy a mnoho ďalších aspektov. Najpodstatnejšou premennou je však vzájomný vzťah medzi rozvádzajúcimi rodičmi. Ak rodičia uznávajú právo aj potrebu dieťaťa byť s oboma rodičmi, adaptácia dieťaťa na ich rozchod bude mať hladší priebeh. Dieťa vie, že je milované oboma rodičmi a je preňho oslobodzujúce, keď túto lásku nemusí pred druhým rodičom tajiť. Dieťa má istotu, že je naďalej súčasťou života mamy aj ocka, ktorí oňho prejavujú záujem. To mu dáva pocit istoty a bezpečia, čo sú základné potreby dieťaťa, aby sa mohlo správne vyvíjať. Kým sa deti vyrovnajú s rozpadom rodiny, prechádzajú, rovnako ako ich rodičia, rôznymi fázami. Od tých najbolestivejších ako sú pocity hanby, viny, hnevu, strachu a smútku, až po tie miernejšie, ako je hľadanie výhod súvisiacich s novým rodinným usporiadaním. Pre niektoré deti je oslobodzujúce, keď nemusia počúvať hádky rodičov. Iné rozvodom získajú väčšiu pozornosť rodiča, ktorý bol doposiaľ menej aktívny. Mnohé deti dostávajú aj benefity, ktoré pre ne nie sú práve najvýchovnejšie, no ktorými sa rodičia snažia deťom vynahradiť rozvrat rodiny.

Rozvod manželstva a výchova detí po rozvode

Najškodlivejšie dopady rozvodu na dieťa

Ako už bolo spomenuté, jedna z najdôležitejších potrieb dieťaťa je pocit istoty a bezpečia. Rozvod rodičov môže v dieťati vyvolať pocity opustenia, odmietnutia, osamelosti či strachu o druhého rodiča. Ak dieťa často počulo, že je neposlušné, môže sa cítiť za rozvod rodičov zodpovedné. Pocity viny sú ubíjajúce emócie. Tak ako vľúdna a rešpektujúca komunikácia medzi rodičmi môže celý rozvod uľahčiť a dieťa z neho môže vyjsť bez psychickej ujmy, nepretržité útoky, vzájomné ponižovanie a obviňovanie rodičov neprinášajú dieťaťu šťastné vyhliadky do života. Útočiaci rodičia si pravdepodobne neuvedomujú, že každý útok, ktorého je dieťa svedkom, si berie osobne, nakoľko sa jeho identita spája s oboma rodičmi. Deti, ktoré vyrastajú v takýchto neláskavých podmienkach si do života odnášajú neistotu a nízku sebadôveru.

Najzúfalejším správaním rodičov je, ak dieťa zaťahujú do hádok alebo ho dokonca za svoj rozvod obviňujú. Nie menej škodlivé je, ak musí dieťa kvôli rozvodu rodičov predčasne dospieť. Ak mu nie je dopriate ostať dieťaťom, lebo si zložitá rodinná situácia vyžaduje, aby prevzalo povinnosti jedného či dokonca oboch rodičov.

Na obhajobu rodičov je treba priznať, že ich prežívanie počas rozvodu a bezprostredne po ňom je často plné žiarlivosti, hnevu, smútku, zrady či poníženia a je pre nich náročné sa so svojimi pocitmi vyrovnať tak, aby reagovali racionálne, vľúdne a s rešpektom k bývalému partnerovi. Napriek všetkému je dôležité, aby túto neľahkú úlohu zvládli čo najlepšie. Je to to najcennejšie, čo môžu svojmu dieťaťu v tomto neľahkom období dať.

Ako reagovať na detský smútok?

Niektorí rodičia majú tendenciu detský smútok z rozvodu ignorovať, iní zľahčovať alebo, naopak, dieťa ľutovať. Na druhej strane, svoj vlastný smútok pred deťmi mnohokrát skrývajú. Ani jeden spôsob nie je najšťastnejší. Smútok dieťaťa často vedie rodičov k tomu, že o svojich pocitoch nehovoria. Keď dieťa vidí, že rodič nepopiera svoje pocity, vie, že môže otvorene prejaviť tie svoje. Rodič najlepšie pomôže dieťaťu prekonať smútok tým, že mu vyjadrí porozumenie a poskytne mu útechu bez toho, aby hľadal riešenie. Dieťa si potrebuje smútok prežiť. Hovoriť o svojich obavách, spomienkach aj o tom, že sa mu cnie za druhým rodičom.

Výchova detí po rozvode

Dôvodom, prečo sa deti po rozvode rodičov často nevhodne správajú, nie je iba samotný rozvod, ale tiež spôsob výchovy, ktorý rodičia používajú. Mama aj otec často vidia, ako sa dieťa na nich hnevá alebo ako sa rozpadom rodiny trápi, a preto sa vedome aj nevedome uchyľujú k benevolentnejšej výchove. Navyše sa medzi bývalými manželmi môže odštartovať akási súťaž o obľúbenejšieho rodiča, čo môže viesť rodičov k tomu, aby dieťa odbremenili od bežných povinností, pravidelného režimu či si kupovali jeho priazeň hmotnými darmi. Toto sa deje najmä u rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v rovnakej domácnosti. Bez ohľadu na to, či žije dieťa iba s jedným rodičom alebo v striedavej starostlivosti, potrebuje to, čo všetky deti. Láskyplnú a súčasne dôslednú výchovu. Aj dieťa z neúplnej rodiny potrebuje jasné pravidlá a vedenie k slušnosti a zodpovednosti. Deti, ktoré získajú moc nad svojimi rodičmi, si ich nevážia a necítia voči nim žiadny rešpekt. Napokon nerešpektujú ani ostatných. Sú panovačné, sebecké a nevďačné. Stávajú sa pre rodičov nezvládnuteľné.

Základom fungujúcich vzťahov je vzájomná úcta. Dieťa by si malo svojich rodičov vážiť či už žijú spolu alebo oddelene. Rozvedení rodičia, ktorí spolu dokážu komunikovať, hovoriť o sebe s rešpektom, alebo sa dokonca zastať jeden druhého, dávajú svojim deťom vzácny dar. Učia ich rešpektovať sa navzájom napriek tomu, že majú rôzne pohľady na život. Aj po rozvode by si preto rodičia mali zachovať určité spojenectvo. Z lásky k svojim deťom.

Manželský zväzok môže skončiť, ale zodpovedné rodičovstvo musí pokračovať!

Edward Teyber

***

Máte pochybnosti o tom, či vychovávate svoje dieťa správne?

Ďalšie články na rôzne výchovné témy nájdete tu: https://www.edual.sk/clanky

Cesta do nášho e-shopu s knihami pre rodičov vedie tadiaľto: https://www.edual.sk/pre-rodicov