Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Stravovacie návyky si deti do dospelosti prinášajú od svojich rodičov

8. jún 2022 - Rozhovory - Alena Vytřísalová

Petra Vadovičová

Petra Vadovičová vyštudovala odbor výživa ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Taktiež ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a verejné zdravotníctvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.
Bola spoluorganizátorkou projektov na podporu zdravého životného štýlu pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Ako koordinátorka pracovala na projektoch „Odstráň obezitu!“ a „Schéma školského ovocia“.
V minulosti bola aktívnou členkou HLG (High – Level – Group) on nutrition and physical activity v Bruseli i členkou pracovnej skupiny projektu HBSC – Health Behaviour in School Aged Children.
Ako riaditeľka Odboru verejného zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR absolvovala rad školení v zahraničí, týkajúcich sa verejného zdravia a chronických neinfekčných ochorení, ako aj Diplomatickú akadémiu na Právnickej fakulte UK Bratislava. Pracovala v Ústave epidemiológie LF UK v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg. Taktiež sa podieľala na tvorbe Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025.
A to nie je zďaleka všetko. Je certifikovaným poradcom Nutri Food Plan a zakladateľkou Únie odborníkov vo výžive a podporovateľov zdravého životného štýlu, o. z., ktoré sa venuje osvete správnych stravovacích návykov detí a dospelých. Od roku 2013 precestovala celé Slovensko a so svojou bábkovou postavičkou Zdravýživkou navštívila viac ako 883 školských zariadení, kde prostredníctvom interaktívneho divadielka oboznamovala deti i rodičov so správnymi stravovacími návykmi. Spolupracovala aj so Slovenskou komorou zubných lekárov v rámci Dentálnych dní.
Momentálne pracuje na Strednej zdravotníckej škole ako pedagóg a zároveň ako vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Okrem toho spolupracuje na medzinárodnom projekte, ktorý získal ocenenie za top probiotiká v Európskej únii za rok 2020, v ktorom pomáha ľuďom s tráviacimi ťažkosťami pomocou personalizovaných probiotík na mieru.
Ak by ste čakali, že predo mnou sedí staršia dáma, ktorá zasvätila svoj život zdravej výžive, mýlili by ste sa. Petra je mladou mamičkou dvanásťročnej Emky a dva a polročného syna Filipka.

 

Netajíš sa tým, že tvoja práca je zároveň aj tvojou radosťou, o čom svedči aj množstvo zrealizovaných projektov. Pred pandémiou si so Zdravýživkou cestovala po celom Slovensku. Pôsobíš vo svojich poradniach v Nových Zámkoch a v Bratislave. Angažuješ sa v mnohých projektoch. Ako to všetko zvládaš? Kto ti pomáha?

Bez podpory rodiny by to, samozrejme, nešlo. Vo všetkých mojich projektoch ma podporuje manžel, ktorý je nielen výborný otec, no pomáha mi aj v technických záležitostiach. Som typický rak. Ak mám rodinný život na poriadku, môžem sa venovať naplno svojej práci. Je to o to ľahšie, keď je práca súčasne aj mojím koníčkom. Ak sa do niečoho pustím, snažím sa to dotiahnuť dokonca. Každý deň je pre mňa výzvou. Dlho som hľadala svoje poslanie a nakoniec som ho našla vďaka svojej rodine. Už počas prvej materskej mi bola dcéra Emka veľkou inšpiráciou. Keď som pripravovala prvé príkrmy pre malú, vymýšľala som básničky ku každej zdravej potravine. Doteraz má Emka básničky rada a Filipkovi ich rozprávam tiež. Mnohé mi napadali aj pri kočíkovaní, a tak som si ich často opakovala nahlas, aby som ich nezabudla. Snažím sa teda využiť každú chvíľu.

Kedy si objavila, že práve výživa je tvojou veľkou témou?

Vždy som chápala výživu ako základ pre zdravie. Počas štúdia som ju vnímala s rešpektom, avšak čas ukázal, že som sa aj vďaka mojim deťom vydala tou správnou cestou. Som veľmi empatický človek a rada pomáham ľuďom s ochoreniami ako diabetes, obezita, vysoký krvný tlak... Uvedomila som si, že ak viem pomôcť deťom, viem pomôcť aj ich rodičom. Svoje základné návyky si deti do dospelosti prinášajú od rodičov. Ako jedia rodičia, tak jedia aj ich deti.

Ktorý z tvojich doterajších projektov je ti najbližší, alebo na ktorý si najviac pyšná?

Jednoznačne na Zdravýživku, bábkovú postavičku. Doteraz nechápem, ako som ju ušila. Vďaka nej som precestovala skoro celé Slovensko. Spoznala som úžasných pedagógov a jedinečné deti. Bábková postavička Zdravýživka vznikla vďaka doktorandskému štúdiu na Katedre výživy ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, keď som písala dizertačnú prácu o zhodnotení stravovacích návykov u deti. Snažila som sa k deťom priblížiť a vďaka Zdravýživke sa mi to podarilo.

Ako deti v materských školách reagujú na postavičku Zdravýživky? Priblíž nám, ako prebieha interaktívne divadielko?

Pamätám si na prvé stretnutie Zdravýživky s deťmi. Snažila som sa deti zapájať a keď som sa ich na niečo opýtala, jednohlasne mi odpovedali. Malo to svoju energiu a ja som si uvedomila, že tento pocit chcem zažiť viackrát. Rodilo sa vo mne nadšenie na vymýšľanie nových básničiek.
Do interaktívneho divadielka som vložila svoju dušu a tá je v bábkovej postavičke Zdravýživke, ktorá je pri deťoch počas predstavenia. V úvode sa deti so Zdravýživkou zoznámia, spoznajú jej kamarátov, spolu nakupujú, pripravia si obed, prestrú si. Po obede si zaspievajú, zatancujú. Dokonca sa naučia zaväzovať šnúrky. Zdravýživka deťom ukáže ako si po sebe upratať. Vysvetlí im, ako sa separuje odpad a kam ho vyhodiť. Stretnutie trvá 45 minút. Predstavenie deťom veľmi rýchlo ubehne a chcú, aby sme zostali dlhšie. Vďaka úspechu predstavenia sa so Zdravýživkou radi vraciame do školských zariadení rok čo rok.
 

Zdravýživka

Máš nejakú milú príhodu, ktorú si so Zdravýživkou zažila na svojich cestách po Slovenských materských školách?

Bolo ich veľa. Spomenula by som túto. Keď sme sa s deťmi učili zaväzovať šnúrky, jedno dievčatko sa postavilo a urobilo šnúru. Všetci sme jej tlieskali. Deti sú nielen pozorné, ale aj veľmi inšpiratívne. Na základe tohto zážitku sme doplnili Zdravýživkin program o cvičenie.
Ešte mám jednu príhodu. Pred predstaveniami na školách si zvyknem opakovať text. Raz som si ho takto prechádzala pri vykladaní kulís, keď som si naň zrazu nevedela spomenúť. Bol to zvláštny pocit. Čo teraz? Napriek tomu, že texty sú vo veršoch, nespomenula som si. Rýchlo som zavolala manželovi, ktorý ma vo všetkom podporuje. Chvála Bohu mi riekanku pripomenul, nakoľko chodil na predstavenia ako fotograf a kameraman v jednom a už ich vedel naspamäť. Predstavenie mohlo začať s úsmevom na perách. Priznám sa, v prvom momente mi nebolo všetko jedno.
Príjemná je aj spätná väzba od učiteliek. Do školských zariadení cestujem skoro ráno, aby som prišla v čase, keď deti v materskej škôlke dojedia desiatu, aby sme na predstavení prebrali, čo zjedli a čo nie. Niekedy nás pani učiteľky pozvali aj na desiatu. Naša prítomnosť deťom otvorila chuťové poháriky a v ten deň zjedli aj ovocie a zeleninku. Veľmi nás to potešilo.
 

Petra Vadovičová - ZdravýživkaPetra Vadovičová - Zdravýživka

Na čom pracuješ teraz?

Počas pandémie mi bolo ľúto, že sa nestretávame naživo, tak som využila čas a začala som písať svoje zážitky so Zdravýživkou a deťmi. Teraz pracujem na ilustráciách. V knižke spolu vyriešime viac ako 100 záhadných odpovedí o (ne)potravinách, rodičom prezradím 7 pravidiel, ako motivovať deti k zdraviu a poradím im aj pedagógom 13 aktívnych námetov, ako tráviť čas s deťmi v škole či doma.
Okrem toho sa snažím vymýšľať rôzne programy o výžive nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Viac sa môžu rodičia a pedagógovia dozvedieť na mojej stránke www.zdravyzivka.sk. Uvedomila som si, že častokrát deti, ktoré sa zúčastnia interaktívneho divadielka so Zdravýživkou menia aj svojich rodičov. Stále však platí, že stravovacie návyky detí závisia od rodičov, preto by mali začať od seba a ísť deťom príkladom.
Treba si uvedomiť, že všetko, čo pre deti urobíme, sa nám raz vráti. Deti budú na seba hrdé, čo všetko vedia a čo sme ich ako rodičia naučili. Rodičov sa snažím motivovať k správnym stravovacím návykom v poradniach v Bratislave a v Nových Zámkoch. Ak chceme zmeniť stravovacie návyky detí, musíme najprv zmeniť prístup k strave ich rodičov. Som vďačná každému jednému rodičovi, ktorému sa podarí urobiť zmenu k lepšiemu. Potom viem, že má moja práca zmysel.

Radšej pracuješ s deťmi alebo s dospelými?

Rada pracujem s ľuďmi. Občas je to náročná práca, ktorá ma však napĺňa. Každý z nás je jedinečný. Deti ma inšpirujú ku kreativite a dospelí mi odovzdávajú skúsenosti, z ktorých sa veľa naučím. Dospelým sa snažím poradiť a pomôcť im k zmene v stravovacích návykov. Všetko máme v hlave. Ako sa nastavíme, tak sa vyrovnávame so zmenou. Som pozitívny človek a ľudia to cítia. Radi sa ku mne vracajú, nie ako klienti, ale ako dobrí známi.

Keď klient vyhľadá pomoc odborníka na výživu, je častejším dôvodom redukcia hmotnosti, zdravotné ťažkosti alebo jedno s druhým?

Nie vždy je to pre zdravotný problém. Ale mám pocit, že ak sa človek rozhodne zmeniť stravovanie vďaka zdravotným ťažkostiam, je to trvalé. Klienti sú disciplinovanejší. Nie sú to iba chvíľkové diéty, ale je to častokrát zmena na celý život. Mám klientov, s ktorými to ide ťažšie. Potrebujú mať pri sebe akéhosi anjela, ktorý má nad nimi ochranné krídla. Vtedy im to ide ľahšie. Dôležitá je však rodina a ich podpora. Veľakrát sa deje, že rodina je tá, ktorá určuje, čo sa doma bude konzumovať.

Uvedomujú si ľudia, aký významný vplyv má výživa na ich vlastné zdravie?

Nie všetci. Často uvažujú tak, že ak nejde o život, nejde o nič. Mnohí majú obavy zo zmeny jedálnička, nechcú sa vzdať svojich obľúbených jedál, pridať nové potraviny alebo nevedia, ako si ich pripraviť. Častokrát prichádzajú s malou dušičkou, ale vďaka vhodnému prístupu skoro zistia, že zvládajú jesť zdravšiu variantu jedál bez väčších problémov. Mentor, motivátor a psychológ, to sú moje skryté povolania v prístupe k ľudom. Bez nich by to nešlo. Snažím sa vždy zvoliť individuálny prístup ku každému klientovi. Mnohí ľudia nevedia regulovať svoj pôžitkársky prístup k jedlu, ale ak sa pridružia zdravotné problémy, hľadajú pomoc.

Môže mať, podľa teba, nedávna pandémia pozitívny vplyv na to, aby si každý dospelý uvedomil, že má do značnej miery zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich detí?

Určite áno. Ako z prieskumu vyšlo, domáca izolácia a lockdown mali za následok preukaznú zmenu v nutričnom správaní dospelých osôb. Za seba môžem povedať, že pandémia bola stopkou k bežnému životu. Naozaj som si uvedomila, že život máme iba jeden a treba si ho chrániť. Dokonca som zistila, čo znamená nemať chuť a necítiť jedlo. Viac si ho vážim a vychutnávam s pôžitkom. Zdravie je prvoradé. Bez neho by sme nemohli byť s blízkymi, tvoriť a robiť, čo nás napĺňa.

Čo je podľa teba najväčšou prekážkou v zdravom stravovaní? Slabá vôľa, pohodlnosť alebo neznalosť?

Povedala by som všetko dohromady. Vďaka potravinám máme dostatok základných živín ako cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny a minerály. Je už na každom z nás, ako nadbytočnú energiu spálime. Najlepšia je rovnováha. Kalorický príjem a výdaj nielen pri jedlách, ale aj pri pitnom režime. Rýchlym životným štýlom nestíhame navštíviť svoju vlastnú kuchyňu, kde si vieme uvariť najlepšie jedlo z domácich surovín pre celú rodinu. Preto sú pre nás často útechou rýchle jedlá. Tie sú však často nevyvážené, ochudobnené o zdravé tuky, dostatok zeleniny či kvalitné bielkoviny. Mnohí ľudia zvyknú jedávať stále rovnaké jedla. Sú pohodlní skúšať niečo nové.
Odporúčam spomaliť a vychutnať si jedlo v kľude a spoločne v príjemnej atmosfére. Jedlo sa vtedy stáva nielen požitkom, ale aj zážitkom. Je dôležité jesť pravidelne, lebo dlho potláčaný hlad spôsobuje prejedanie. Základom je nákup kvalitných a rozmanitých surovín. Pre tento účel sú vhodné stretnutia so Zdravýživkou, kde sa deti s rodičmi inšpirujú, ako sa dá hrať a učiť správnym stravovacím návykom už od malička.

Mnohí rodičia ponúkajú deťom doma kvalitnú a pestrú stravu. No, keď sa ich deti prehupnú do tínedžerského veku, strácajú čiastočne nad ich jedálničkom kontrolu. Deti v škole nejedia obedy a kupujú si jedlo v školských bufetoch alebo v obchodoch s potravinami. Čo si myslíš o bufetoch na základných školách?

Čítala som, že všetko čo sa naučíme do 5 rokov, hlavne doma od rodičov aj v materskej škole, nás povedie celým životom. Výchova a správanie odpozorované od rodičov nás formujú už od malička. Jednoduché rituály ako ranná hygiena, upratanie postele, vhodné raňajky sú výborným začiatkom dňa.
Podľa Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov sa na základe prieskumu zistilo, že od roku 2014 spotreba raňajok počas školských dni klesá. Raňajky a rodinné jedlá sú menej časté medzi staršími adolescentmi, najmä dievčatami. Puberta je obdobie, kedy sa chcú deti páčiť, všetko chcú ochutnať, vyskúšať, ako sa hovorí, zakázané ovocie najviac chutí. Preto si myslím, že aj keď si tínedžeri uvedomujú svoje nevhodné správanie, napr. pri stravovaní, častokrát to robia iba preto, aby zapadli do partie. Keď sú mimo domova, vzorom sa stávajú rovesníci. Možno sa nájdu aj výnimky - tí, ktorí chcú byť iní ako ostatní.
Tak ako my dospelí väčšinu času trávime v práci, deti sú v škole. Škola nielen učí, ale ja vychováva. V mnohých školách na Slovensku sa realizujú rôzne edukatívne projekty, do ktorých sa môžu všetky školské zariadenia zapojiť https://bit.ly/3yQPBLP. Tu sa nielen deti ale aj pedagógovia dozvedia informácie o potravinách, na základe ktorých môžu zmeniť svoje stravovacie návyky.
Školské bufety tu boli, sú a budú. Je len na nás, čo si vyberieme. Najlepšie je ochutnať všetko s rozumom v primeranom množstve, pretože vieme, že všetkého priveľa škodí a odrazí sa to na zdraví.

Deti často nosia na desiatu sladkosti a sladené nápoje. Majú rodičia vôbec prehľad o tom, koľko sladkostí ich deti počas dňa, týždňa zjedia a koľko sladených nápojov vypijú?

To je individuálne. Každý rodič by mal vedieť, čo si jeho dieťa nesie do školy na desiatu a mal by tiež vedieť, aké má finančné aj reálne možnosti kúpiť si niečo iné napríklad v školskom bufete a desiatu priniesť naspäť domov alebo ju vyhodiť. Osobne si myslím, že u starších detí o tom rodičia väčšinou prehlaď nemajú.
Podľa realizovaného prieskumu sme zistili, že zvýšením množstva pitia sladených nápojov u detí sa zvyšuje aj obvod pása. Deťom, ktoré častejšie, t. j. viackrát za týždeň, navštevovali tzv. fast foodu sme namerali vyššie hodnoty obvodu bokov a pása ako u detí, ktoré tento druh stravovania nepreferujú.

Aké riziká má pre mladistvých pitie energetických nápojov?

Podobne ako káva aj energetické nápoje obsahujú určité množstvo kofeínu. Popri vyhľadávaných povzbudivých účinkoch by sme si mali uvedomiť aj tie nežiaduce ako napr. zvýšená činnosť srdca, zvýšenie krvného tlaku i nervozita a podráždenosť.

Si zástancom vegánstva či vegetariánstva u detí?

Každé dieťa vyrastá v inej rodine, žije vo svojej krajine s odlišnou kultúrou. Tak je to aj s výberom jedál, kedy, čo a ako jedáva. Z fyziologického hľadiska sa deti do 18 roka života vyvíjajú a bolo by vhodné do ich jedálnička zaradiť aj mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky v priemernom množstve, nakoľko obsahujú potrebné základné živiny, vitamíny a minerály dôležité pre správny vývin dieťaťa. Ak berieme do úvahy zdravotné ale i diétne obmedzenia jednotlivých potravinových, je vhodné ich dodržiavať.

Aké zdravotné ťažkosti u detí narastajú v posledných rokoch v súvislosti s chybným stravovaním a absenciou pohybu?

V posledných rokoch výrazne stúpol výskyt alergií, potravinových intolerancií i tráviacich ťažkostí nielen u detí, ale i u dospelých. Vekom sa vďaka nesprávne zloženej strave mnohí dopracujú až k poruchám trávenia a vstrebávania potrebných živín. Trpia priepustným krvácajúcim črevom a nepomerom vhodných bakteriálnych kmeňov v črevnej flóre. V tomto prípade je vhodné pomocou testu zistiť stav črevného mikrobiómu a nasadiť personalizované probiotiká na mieru. Prostredníctvom nich tak pomáham deťom i dospelým vytvoriť si zdravý črevný mikrobióm a ísť cestou prevencie.

Ak táto metóda u niekoho vzbudila pozornosť, vie sa s tebou skontaktovať?

Ktokoľvek mi môže napísať na mailovú adresu vadovicova.petra@gmail.com a každému rada pomôžem.

Čo by si poradila rodičom detí, ktoré sa veľkým oblúkom vyhýbajú zelenine a ovociu, napriek tomu, že oni sami ho jedia? Znamená to, že ísť dobrým príkladom nestačí?

Ako rodič veľmi dobre chápem, túto situáciu. Snažíme sa jesť správne vyváženú stravu a deti by najradšej jedli len svoje obľúbené jedlá. Často im chýba zmena. Potrebujú vidieť na stole niečo nové, inak pripravené, naučiť sa skúšať. Niekedy musí prísť niekto iný, aby tie všetky známe pravidlá pre dieťa nastavil. Dôležitá je vnútorná motivácia a tá sa niekedy ľahšie prijíma od niekoho iného ako sú rodičia. To ma inspirovalo napísať pre deti knižku o Zdravýživkiných dobrodružstvách, ktorá vyjde koncom roka 2022.