Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Majú elektronické zariadenia pozitívny vplyv na rozvoj inteligencie dieťaťa?

11. marec 2019 - Články - Dr. Álvaro Bilbao

Okrem odovzdávania zvykov a poznatkov majú rodičia výrazný vplyv na intelektuálny rozvoj svojich detí aj preto, že im odovzdávajú spôsoby myslenia. Takto sa spôsob usporiadania spomienok, spôsob rozprávania alebo premýšľania ohľadom budúcnosti prenáša z rodičov na deti, čo neoceniteľným spôsobom prispieva k ich intelektuálnemu rozvoju.

Na základe mojich skúseností nepovažujem za prekvapivé, že kľúč k potenciálu mozgu dieťaťa nájdeme vo vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Pre ľudský mozog neexistuje žiadny zložitejší stimul než iná ľudská bytosť. Vyložiť si odtiene hlasu, mimiku tváre, gramatiku viet či pohnútky iného človeka je jedinečná výzva. Napriek tomu sa mnohí rodičia nechajú nahovoriť na stimulačné programy v podobe tabletov a inteligentných telefónov v domnienke, že ide o prospešný stimul pre dieťa, dokonca viac ako chvíľa rozhovoru medzi rodičom a dieťaťom. Títo rodičia možno nevedia, že ľudský mozog je oveľa zložitejší, všestrannejší a výkonnejší ako akýkoľvek počítač, ktorý bol doposiaľ vyrobený. Nasledujúce porovnanie dokonale ilustruje neporovnateľné bohatstvo ľudského mozgu pred domácim procesom, ktorý sa snaží zasiahnuť do výchovy detí: počet operácií, ktoré dokáže uskutočniť počas jednej sekundy tablet, s ktorým sa hrá milión detí na celom svete – napríklad iPad 2 – je stosedemdesiat megaflopov (jednotka rýchlosti počítača). V rovnakom časovom úseku ľudský mozog uskutoční dvetisíc dvesto miliónov megaflopov. To znamená, že ľudský mozog je dvanásť miliónkrát zložitejší než iPad 2. Keby mali počítače blahodarný účinok na inteligenciu, pravdepodobne by ste postrehli, že od roku 2000 – rok, odkedy sa stalo populárnym používanie internetu –, a najmä od roku 2010 – kedy začal nárast inteligentných telefónov, ste každý rok trochu múdrejší. Hoci by to bolo skvelé, som presvedčený, že tento pocit nemáte. Ak ste však častým užívateľom tejto technológie, je pravdepodobné, že pôsobíte menej trpezlivo pri čakaní, že sa ľahšie nudíte, a že je pre vás ťažké sedieť chvíľu v parku bez toho, aby ste sa nepozreli na mobilný telefón. Ako môžete sami vidieť, technológia nemala pozitívny účinok na váš mozog, naopak, stali ste sa menej trpezliví. Pravdepodobne máte viac bolestivú krčnú chrbticu a stratili ste ostrosť videnia. Ak chcete zdieľať tieto „prínosy“ s vyvíjajúcim sa mozgom vašich detí, stačí si stiahnuť všetky aplikácie určené na upútanie pozornosti najmenších a nechať vaše elektronické zariadenie na dosah. Ja osobne som presvedčený, že o niekoľko rokov sa táto technológia bude predávať spolu s obšírnym príbalovým letákom, v ktorom budú špecifikované zdravotné riziká a vedľajšie účinky.

Odhliadnuc od toho, že technológia nemá priaznivý účinok na mozog dieťaťa, považoval som za vhodné vysvetliť vám v tomto úvode to, čo v súčasnosti chápeme pod intelektuálnou schopnosťou. Veľa ľudí určuje intelektuálne schopnosti inteligenčným kvocientom (IQ). IQ bol objav z počiatku dvadsiateho storočia určený na klasifikáciu detí na základe ich úrovne inteligencie a na poskytnutie mimoriadnej pozornosti tým, ktorí ju potrebovali. Prvá kritika tohto systému tkvela v tom, že deti s viacerými ťažkosťami boli oddelené od bežného vzdelávacieho systému za účelom prijímania špeciálneho vzdelávania. Aj v súčasnosti sa IQ dostáva veľa kritiky, pretože nehodnotí všetky intelektuálne schopnosti a to čo meria, nezapadá do koncepcie, ktorú chápeme pod pojmom „inteligencia“. Tradične sa považovala za inteligentnú osobu vzdelaná osoba s vysokou kultúrnou úrovňou a v súčasnosti by väčšina odborníkov tento prívlastok udelila menej kultivovanej, no zato šikovnejšej osobe. Dôvod je veľmi jednoduchý. Človek môže zhromažďovať veľa vedomostí a pôsobiť veľmi inteligentne a napriek tomu môže mať ťažkosti prispôsobiť sa novým situáciám alebo nie je schopný dosiahnuť svoje ciele, takže ho predstihujú bystrejší ľudia alebo takí, ktorí majú talent využiť príležitosti. Ako môžete vidieť, inteligencia má veľa nuáns a asi najlepšia definícia, ktorú máme je, že ide o „schopnosť nachádzať nové riešenia prispôsobiť sa prostrediu.“

Úryvok z knižky Detský mozog vysvetlený rodičom

Detský mozog vysvetlený rodičom - kniha

https://www.edual.sk/detsky-mozog-vysvetleny-rodicom-129