Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Minútové karhanie – Účinná metóda výchovy detí

22. máj 2019 - Články - Alena Vytřísalová

Väčšina rodičov svoje deti miluje a snaží sa ich viesť a vychovávať čo najlepšie. Hoci rodičia často robia, čo môžu, niekedy pociťujú neistotu a zlyhanie. V strese má každý rodič tendenciu vracať sa naspäť k svojim skúsenostiam a použiť výchovný postup, ktorý si pamätá zo svojho detstva. To sa deje aj napriek tomu, že rodič vie, že výsledok tohto výchovného prístupu z ich vlastnej minulosti bol negatívny. Väčšina rodičov si uvedomuje, že tieto „staromódne“ výchovné postupy nebudú fungovať. Pamätajú sa na vlastné pocity smútku a zlosti, keď ich vlastní rodičia ponížili alebo si od nich vynútili poslušnosť. Veľa rodičov veľmi dobre vie, že strach a pocit ublíženia spôsobené uštipačnými urážkami, fackami, zákazmi a bitkami, ich sprevádzali až do dospelosti. Pamätajú si tresty omnoho viac než svoje prehrešky. A dnes je výsledkom týchto skúseností úzkosť, neurotický pocit viny, nízke sebavedomie, nedôvera a neschopnosť riskovať. Rodičia nechcú opakovať rovnaké chyby u svojich detí.

Môžete namietnuť, že staré tresty boli účinné a nakoniec predsa len úspešne zabránili nežiaducemu správaniu. Ale cena za to bola príliš vysoká. A čo nás naučili? Dnes chcú rodičia účinný spôsob výchovy, ktorý nielen učí dobrému správaniu, ale ktorý tiež vytvára vrelý vzťah s deťmi. Chcú výchovu, ktorá dieťaťu umožňuje vyrásť v úprimného a otvoreného dospelého človeka, ktorý má dobré vzťahy so svojím okolím. To, že sa rodičia vzdajú „staromódnych“ výchovných prostriedkov však neznamená, že sa môžu spoľahnúť na slobodný prístup k výchove, ktorý pred desiatimi alebo dvadsiatimi rokmi obhajovali niektoré „autority“. Nechcú, aby ich deti vyrastali s pocitom prevahy a moci a tyranizovali rodinu a svoje okolie sebeckým nadradeným správaním, ktoré nemá hranice. Dnešní rodičia vedia, že výchova k poslušnosti je potrebná, ale nie sú si istí tým, čo má taká výchova obsahovať.

Minútové karhanie ponúka rodičom jednoduchý spôsob ako usmerniť svoje dieťa. V skutočnosti nejde len o karhanie. Dieťa nesmie pochybovať o tom, že je milované, že ho rodič neopustí, že mu verí, že dokáže svoje správanie zmeniť a naučiť sa správať vhodne a že mu rodič bude stále pomáhať. Rodič musí vyjadriť dôveru a nehu tak, aby bola cítiť ako z jeho hlasu, tak z reči tela a dotykov.

Matka karhá

To, že sa na svoje dieťa hneváte, neznamená, že ste ho prestali mať radi. Naopak, keby ste ho nemali radi, tak by vás nerozčúlilo.

Podstatou minútového karhania sú práve pocity, ich vývoj a poradie, v akom prichádzajú. Keď rodič uplatní vyzretý spôsob vyjadrenia svojho hnevu, dieťa sa naučí nielen to, že pocit hnevu a jeho vyjadrenie je prirodzené a správne, ale tiež, že existuje vhodný a ohľaduplný spôsob, ako tento pocit vyjadriť.

Naučí sa: „Keď sa na mňa môj otecko hnevá, tak mi to povie. Neznamená to ale, že už ma nemá rád.“

Väčšina výchovných prostriedkov môže fungovať, ak sú používané vľúdne, dôsledne a stále sa opakujúcim spôsobom. Avšak forma výchovy, pri ktorej je dieťa odohnané preč alebo opustené rodičom v momente, keď je jeden z nich stále veľmi rozčúlený, nie je zmysluplná a ani nemá žiaduci účinok.

Metóda minútového karhania má nasledujúce účinky: 

  • Učí deti, že ich správanie má svoje dôsledky.
  • Mení ich správanie, učí ich vybrať si také, ktoré im prináša spokojnosť.
  • Učí zásade vyriešiť problém komunikáciou.
  • Vytvára rámec a model pre ohľaduplné vyjadrenie pocitov rodiča aj dieťaťa.
  • Vytvára a posilňuje väzbu medzi rodičom a dieťaťom a učí dôvere.
  • Tým, že učí dôvere, umožňuje dieťaťu vypestovať si svedomie.
  • Je to metóda, ktorá je vhodná pre každú rodinu s deťmi.

Literatúra: Dr. Gerald E. Nelson, Minútové karhanie

 

Minútové karhanie - kniha

https://www.edual.sk/minutove-karhanie-2