Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Ukážte správne vzory konania

17. september 2019 - Články - Dr. Álvaro Bilbao

Deti rozvíjajú značnú časť svojich intelektuálnych a emocionálnych schopností prostredníctvom pozorovania a napodobovania. Ak máte viac ako jedno dieťa, určite si dokážete spomenúť na nespočetné množstvo situácií, keď mladší súrodenec napodobnil toho staršieho. Rovnako tak obaja napodobňujú vás, v tom dobrom aj v zlom. Tento druh napodobňovania je najzákladnejšou formou učenia sa a vývinu mozgu. Mladé zebry utekajú pred levmi jednoducho preto, lebo to robia aj ostatné zebry. Presne rovnakým spôsobom sa u detí, ktoré videli svoju matku s hrôzou jačať nad pavúkom, vyvinie strach z pavúkov. Mozog disponuje okruhom neurónov, ktorých hlavným cieľom je učiť sa prostredníctvom pozorovania. Zakaždým, keď dieťa sleduje svojho otca vysloviť svoje meno, tento okruh, známy ako „zrkadlové neuróny“, si začne predstavovať, že jeho pery a jazyk zaujmú rovnakú polohu. Keď dieťa vidí, že jeho matka je úctivá a rieši problémy s pokojom, alebo naopak, stráca nervy a správa sa k ostatným pohŕdavo, jeho mozog si dokáže predstaviť, že sa správa rovnako, ako zrkadlo, ktoré odzrkadľuje, čo vidí. Zrkadlové neuróny v tichosti nacvičujú vaše správanie v mnohých situáciách a programujú mozog dieťaťa v rámci prípravy, aby to zopakoval v podobných situáciách.

Takže prvá lekcia v procese  podpory presadzovania vhodného správania je to, že budete ponúkať správne vzory, ktoré môže dieťa napodobniť. Je zbytočné, aby sme sa s chuťou pokúšali rozvíjať u nášho dieťaťa pozitívny spôsob myslenia, ak počuje pesimistické poznámky svojho otca alebo matky. Je takmer nemožné vštepovať rešpekt voči iným, ak dieťa počúva, ako jeho rodičia kritizujú seba aj ostatných. Ťažko odovzdáme dieťaťu silu brániť sa proti zneužívaniu, ak vidí, ako sa zas a znova necháme utláčať šéfom, sestrou alebo manželom. Ak je pre vás dôležité, aby bolo vaše dieťa úprimne, buďte úprimní k nemu aj k ostatným ľuďom. Ak je pre vás dôležité, aby jedlo ryby, naložte mu na tanier poriadnu porciu tresky a ak je pre vás dôležité, aby sa radovalo a bolo šťastné, začnite si vy sami vychutnávať malé aj veľké okamihy, ktoré vám ponúka život. Preto vás nabádam, aby ste skutočnosť, že ste rodičom, využili ako príležitosť byť čo najlepším. Každý otec, každá matka a každý učiteľ má zodpovednosť vychovávať príkladom. Využite túto príležitosť vo vlastný prospech. Ukážte svojmu dieťaťu, ako sa správa vaše lepšie ja, ukážte mu, ako bránite svoje práva, ako dosahujete svoje ciele v práci, vo vzťahoch či pri hľadaní šťastia. Môžem vás ubezpečiť, že mozog vášho dieťaťa bude z vášho príkladu nasávať poznatky ako špongia. 

Byť najlepším neznamená, že musíte byť dokonalí, pretože to nie je nikto. Nebojte sa ukázať, akí naozaj ste. Moje deti ma videli smiať sa, plakať, nazlostiť sa, prosiť o odpustenie, zmýliť sa, aj v niečom uspieť. Snažím sa nič neskrývať a ukázať sa, aký naozaj som. Aj ja sa však snažím využiť celý svoj repertoár správania ako človeka v ich prospech. Keď som smutný, ukazujem im, že je dobré prejaviť svoje emócie a požiadať o pomoc. Keď som nahnevaný, snažím sa zachovať sa správnym spôsobom a ukázať im, že ich otec, rovnako ako všetci ostatní, má právo nahnevať sa. Takisto, keď som veselý alebo zažívam pozitívne emócie, prenášam ich. A aj po zdravotnej stránke som sa pokúsil zlepšiť, aby som bol pre ne dobrý príklad. Dva týždne po narodení môjho prvého dieťaťa som prestal fajčiť. Bol som zarytý fajčiar a nikto v mojom okolí si nemyslel, že by som s tým dokázal skončiť. Keď som však premýšľal o vplyve, ktorý bude mať na moje dieťa môj vlastný obraz, rozhodol som sa, že nechcem, aby mu utkvel v hlave príklad otca fajčiara. Jedného dňa som sa zamyslel a nechal som to ihneď, bez náplastí či liekov. Motivovala ma iba túžba byť dobrým príkladom pre moje deti.

„Vaše dieťa sa na vás bude dívať ako na svoj ľudský vzor. Ukážte mu, ako koná vaša najlepšia verzia.“

 

Úryvok z knižky: Detský mozog vysvetlený rodičom

Detský mozog vysvetlený rodičom_kniha

https://www.edual.sk/detsky-mozog-vysvetleny-rodicom-129